administratrivní budova T-house
2002 studie
adresa: Holešovice, Jankovcova, Praha 7, ČR
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček

Administrativní budova situovaná do bývalé průmyslové a periferní čtvrti pražského říčního přístavu. Prostorový koncept budovy řeší rozpor mezi velikostí pozemku, zadaným programem budovy a zachováním koeficientu zeleně na pozemku. Půdorys a objem budovy roste v posledních podlažích. Dům svým tvarem a použitými materiály navazuje na poetiku místních industrielních staveb, rostlých uprostřed zeleně. Železobetonová stavba obložená dřevěnými stříbrnošedými prkny kladenými na „šupiny“. Zvolený materiál, v kontextu chápaný jako industrielní, historizující a podřadný, vytváří kontrast se soudobým schematem a tvarem domu. Tvar domu je deformován prostým kopírováním prostorových vazeb pozemku.Objekt byl součástí návrhu polyfunkčního centra s maximálním zastavěním zadaných pozemků v pražských Holešovicích.