2001 studie
adresa: Holešovice, Jankovcova/Vháji, Praha 7, ČR
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček

Zadáním investora bylo studií ověřit možnosti zastavění tří souvisejících stavebních pozemků. Studie řešila hustotu zastavění, podlažnost, poměry jednotlivých funkčích ploch, v souvislosti s podmínkami území. Souvislost s urbanistickou strukturou a s limity územního plánu.