o mně

ing.arch. david macháček
autorizovaný architekt ČKA 03449


1991 - 1992 ČVUT, fakulta stavební
1993 - 2001 ČVUT, fakulta architektury
1998 - 2000 spolupráce s Kraus Kuzemenský architekti
2000 - 2004 společník Kuzemenský a spol. architekti
2001 - diplomový projekt - krematorium v Teplicích v atelieru Romana Kouckého
2004 - 2005 společník my architekti
2004 - 2005 výstava WONDERLAND
2004 - autorizace, člen České komory architektů 
od 2005 spolupráce s architektonickou kanceláří DaM 

foto: m.a.tomas