polyfunkční objekt ReDwarf
2002 studie
polyfunkční objekt
adresa: Holešovice, Jankovcova, Praha 7, ČR
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček

Pozemek velikosti obytného bloku, který bývá v kontextu území zastavěn více domy s uliční frontou a vnitřními dvory. Navržen je jeden dům tvořící prostorovou urbanistickou strukturu. Z různých stran svým schematem dům reaguje na kontext – řeka, zeleň, továrna, obytné bloky, administrativní budovy. . . Poetizuje nedokončenou historickou koncepci území – uzavřené bloky – do současnosti nedokončené, s neplánovanými průhledy.