wellness hotel HMS
2004 studie, projekt, realizace 2008
adresa: Velvarská 6, Praha, Horoměřice, ČR
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček (studie)


Projekt wellness hotelu s balneoprovozy. Prostor určený k pohodě. Objekt by měl působit prostým, strohým, romantickým dojmem. Pohoda vyplývající mimoděk z neohrabanosti. V kontextu místa velké stavení, citace utilitární neurbanizované stavby, syrové materiály, základní objem, mírně neohrabaný, nepřesné tvary,
Projekt wellness hotelu s balneoprovozy. Prostor určený k pohodě. Objekt by měl působit prostým, strohým, romantickým dojmem. Pohoda vyplývající mimoděk z neohrabanosti. V kontextu místa velké stavení, citace utilitární neurbanizované stavby, syrové materiály, základní objem, mírně neohrabaný, nepřesné tvary, nerovná omítka - házená na „bochánky“, tak jako na „neviditelných“ místech staveb v okolí. Bunkr. Kravín. Stodola. Pec. Kontrast velkého objemu a drobné, rukodělné práce. Pracovní název pro tento návrh byl „pocukrovaný bunkr“. 
 


 Objekt hotelu funkčně i architektonicky úzce souvisí se stávajícím bowlingovým centrem.Je navržen jako stavba kolmá k podlouhlému bowlingu – výsledkem bude polozavřeného dvora s podloubími. Objekt hotelu je posazen – „položen“ na pokračování stávající kamenné zdi, která původně vybíhá ze vstupu bowlingu. Tato zeď je pojítkem obou staveb. Komplex bude působit dojmem rostlého nekontrastního celku.