rodinný dům ORLÍK
2001 studie
adresa: Podluhy, Orlické jezero, ČR
autoři: my architektimichal kuzemenský, david macháček
spolupráce: lucie ježková


Projekt rodinného domu ve svahu na břehu Orlického jezera. Okolní stavby slouží k rekreačním účelům, převážně v letním období. Betonová spodní stavba a terénní úpravy – obložené černým kamenem. Vrchní stavba celodřevěná. Šedostříbrné lazurované dřevo. Přední transparentní stěna nemá viditelnou hranici mezi interierem a exterierem. Posuvné stěny. Důraz na stejné působení celého objektu zevnitř a zvenku. Vizuelní propojení všech pater domu. Zenitální světlo. Stejné materiály a detail, v exterieru i interieru. 

Projekt objektu byl ovlivněn dvěma fakty: omezenou dobou výstavby a limitem obestavěného prostoru. Spodní stavba, včetně terénních úprav je železobetonový monolit. Provětrávaný sendvič, 200mm železobeton, 200mm tepelné izolace a kamenná přizdívka na nerezových kotvách. Tato část výstavby byla navržena k provedení před letní sezónou. Vrchní celodřevěná stavba, je skelet – skládaný z předem přesně vyrobených prvků, kotvených ke spodní stavbě. Každý prvek měl číslo, tvarový plán, počet kusů.Prvky byly spojovány nerezovými kotvami a svorníky. Rozměry jednotlivých prvků byly omezeny na 4m délky – špatná dopravní dostupnost místa. Dřevěná stavba je provětrávaný sendvič, 200mm tepelné izolace. Všechny dřevěné prvky mají neuzavřenou povrchovou úpravu, při zvlhnutí, nebo mechanickém poškození nedochází k hnití dřeva pod vrstvou laku.
Zhruba jednu pětinu obytné plochy objektu tvoří terasy – „obestavěný exterier“. Inspirací pro toto zvětšení obytného prostoru byly čínské dřevěné stavby u vody. Skelet stavby je zde bez pevných výplní, pouze s pohyblivými prvky zastínění – vždy v celé ploše travé skeletu. Vnitřní a vnější dřevěný skelet je bodově spojen nerezovými kotvami a přerušen tepelnou izolací. Nedochází ke změně teploty uvnitř dřevěného prvku a jeho následné vlhnutí. S dřevěnými prvky v projektu principielně zacházíme jako s materiálem, který tepelně neizoluje. Venkovní skelet je křížem zavětrován nerezovými táhly.
Střecha objektu je plochá, dvouplášťová, vrchní plášť OSB desky na sbíjených vaznících, 250mm tepelné izolace. Krytina je plastová, lepená. Střecha má dva vnitřní žlaby 250/250mm , s venkovními svody.

postup výstavby: