polyfunkční dům NOVÁ SLEZANKA
2010 soutěž
adresa: Opava, Horní náměstí,  
autoři DaMDavid Macháček, Richard Doležal, Jan Holna
vizualizace cyrany.com
Měřítko a stopa původních měšťanských domů v samém centru Opavy na straně jedné a náplň domu, tedy obchodní a kancelářské plochy, na straně druhé. Dvě základní, nesnadno slučitelná východiska našeho návrhu domu na Horní náměstí v Opavě. Pro jedno je dobré navrhnout velký souvislý skleněný monoblok s půdorysem propojitelným z jednoho konce na druhý. Druhé si naopak žádá návrh několika rozličných domů s různými fasádami. Pouhé aditivní spojení obou požadavků,tedy monotónní blok polepený několika různorodými typy fasád, považujeme za pouhou kulisu. Souznění mezi oběma východisky - spojit jejich zdánlivé protichůdnosti do jednoho celku - jsme si stanovili jako cíl stejně jako souznění naší architektury s duchem místa.

 
Tvar domu určuje půdorys pozemku. Dům kopíruje uliční čáru stávajících objektů a dodržuje výškovou hladinu okolních měšťanských domů, která zároveň zhruba odpovídá výšce původní gotické zástavby. Rozrůzněnost, členění a měřítko samého centra města Opavy, pro nás reprezentované členěním měšťanských domů, jsme do projektu vnesli rozvlněním stopy atiky v přibližném rytmu původní parcelace.  Důstojnost a městský výraz dodává domu cihlová fasáda, inspirovaná slezskou cihlovou gotikou. 
Novostavba ve tvaru rozvlněného C tvoří jižní frontu Horního náměstí. Snažíme se o důstojnou moderní protiváhu Městské radnici s Hláskou a Slezskému divadlu, ale nekonkurujeme jim ani výškou, ani honosností. Zástavba nepředstavuje nic víc, než obchodní a administrativní centrum, měřítkem odpovídající povaze místa, orientovaným do prostoru náměstí. Koncept podporuje atmosféru společenského života na nejvýznamnějším náměstí Opavy. Současně přivírá přechod do jiného prostoru - do tajuplného světa kolem konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a Rybího trhu. Tady jakoby běžel jiný čas. Není potřeba tento kout otevírat činorodému duchu a ruchu Horního náměstí, je potřeba jej naopak ochránit, uzavřít. Vytváříme propojení mezi uspěchaným a udýchaným náměstím a klidným meditativním prostorem kolem kostela. Také proto jsme umístili do tohoto koutu kavárny a restaurace, určené ke klidnému posezení. V oknech stěn okolo nich se ukáže katedrála a lze vytušit její obrysy. Láká nás svou tajemností, ne povrchní otevřeností. Náš dům není hrází. Zachováváme všechny tři průchody do vnitrobloku, na které jsou Opavané zvyklí. Navíc vracíme na své místo průchod zapomenutý tam, kam ústila někdejší Radniční ulička.
Navrhujeme železobetonovou nosnou konstrukci, zaručující investorovi maximální variabilitu a zároveň vyhovující technickým požadavkům vyplývajícím ze zvlnění fasády. Fasáda je zateplená, odvětraná a obložená lícovými cihlami tradičního formátu. Střecha je osázena intenzivní a extenzivní zelení. Vzrostlé stromy a další intenzivní zeleň navrhujeme umístit do prostoru teras střešní restaurace v rohu orientovaném k divadlu a chrámu. Popínavé rostliny pokrývají těleso elipsoidu vystupujícího do vnitrobloku a dotváří příjemné prostředí střešní krajiny – na trelážích kryjících výstupy na střechu a domovní technologie.