lávka SERPENTÝNA
2011 soutěž
adresa: BB Centrum, Praha 4, Želetavská ulice
autoři: DaM, David Macháček, Jan Holna
vizualizace cyrany.comLávka Serpentýna spojuje a zdobí, je funkční sochou - plastikou. Je funkčním prodloužením lávky z Brumlovky přes Vyskočilovu ulici na terasu objektu Filadelfie. Od nástupního schodiště s výtahovou šachtou lávky se protáhne mezi objekty Buildingu A a B, obloukem překročí Želetavskou ulici, vyhne se o Viladomu a měkce dosedne na zatravněný hrb před nástupní plató Filadelfie. V neutěšené administrativně technické průrvě mezi domy A a B si Serpentýna  vydobývá svůj prostor, aby se v plné kráse ukázala nad Želetavskou ulicí. Zadní či boční obslužné fasády domů A a B ani Viladům nenabízejí žádný bod, žádné Místo k propojení, Serpentýna je míjí.


Geometrie lávky vychází z oblouku o poloměru 92m, poskládaného ze šesti přímých segmentů. Hlavní nosník je pnutý vždy mezi dvěma poli přímo, zatímco mostovka se nad každým polem zalomí. Tím vzniká cik-cak dojem vybočující páteře. Okraje jednoho pole mostovky a spodní příruba hlavního nosníku jsou pospojované 15 liniemi příčných žeber, které tak tvoří při pohledu na spodní nivó lávky vlnící se zborcenou liniovou plochu. Stejný princip je zopakovaný pro sloupky zábradlí, ovšem v opačném gardu. Tento princip je zopakován třikrát, proto má Serpentýna rozvlněné „břicho“. Žebra s páteří připomínají skelet hada (serpent), napojení na stávající lávku evokuje zakousnutou hlavu.
Nosné pilíře Serpentýny jsou z důvodů rozkročení a obkročení složité situace v parteru pod lávkou rozkročeny jako nohy. Lávka je v podélném směru téměř vodorovná, rozdíl mezi úrovní pochozí plochy lávky BBC a plata Filadelfie je cca 9cm.
Chodec po lávce díky tmavému pružnému izolačnímu souvrství bude mít pocit měkkých kroků. Cestu mu bude zpříjemňovat několik travních záhonů (počítám i s umístěním několika laviček).  Ve večerních hodinách bude lávka osvětlena čtyřmi liniemi osvětlení. Umístěním v madle zábradlí a ve ztužujícím okraji mostovky a jejich směrováním podél okrajů žeber chci zdůraznit a vypíchnout dělení lávky žebry a jejich vlnění. Výplň zábradlí navrhuji z válcovaného tahokovu. Celá konstrukce lávky bude natřena antikorozním nátěrem barvy vybělených hadích kostí s perlovým nádechem. 


cyrany.com


cyrany.comTuto soutěž jsme nevyhráli, bylo nám po telefonu sděleno, že lávka je příliš nápadná...