2014 studie, projekt 
adresa: Broumy, Křivoklátsko, ČR
autor: david macháček

Rodinný dům ze čtyřicátých let minulého století stojí na jihozápadním okraji obce Broumy na Křivoklátsku. Je zděný, přízemní s jednou obydlenu podkrovní místností a částečně podsklepený. Sedlová střecha je štítem otočena kolmo k ulici. Kompaktní podélný tvar narušuje pozdější přístavba úzkého vstupního zádveří, krytého prodloužením střechy. Na místní poměry rozlehlém pozemku je hlavní obytná budova umístěna na středu uliční čáry a spolu s podlouhlým hospodářským stavením s dílnou a chlívy spolu vytvářejí obytný dvůr.