rodinný dům KARLOVY VARY
2004 studie, projekt, realizace 2007
adresa: Krokova 936, Drahovice, Karlovy Vary,ČR
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček
foto: Pavel Aschermann, michal kuzemenský

Projekt dvougeneračního rodinného domu je interpretaci tradiční romantizující lázeňské vily. Koncept je postaven na ctění tradice a její abstraování do jednoduché kubické formy ozvláštněné deformací tvaru. Zalomení fasády skryté za stromy asociuje rostlost objektu v místě, nahodilost. Kolemjdoucí by neměl prvoplánově poznat, že se jedná o novou stavbu. Intaktní, nekontrastní přístup k pochopení tradice místa. Jako tradice místa je v tomto smyslu chápáno jak širší okolí – lázně, tak samotné místo parcely – romantická zahrádka, tak blízké okolí parcely: panelové domy, rodinné domy – historické i nové. Objekt je omítaný hladkou omítkou s probarvovaným červenooranžovohnědým přírodním štukem. Okna jsou dřevěná - v medové barvě. Šambrány jsou světlé – šedobéžové s přiznanou barvou kameniva. Podstatnou součástí navrhované architektury jsou vzrostlé břízy na krajnici ulice Krokova. Součástí nového domu je i současná tvář zahrádky – investor i architekt ji považují jednoznačně za kvalitu. Je ponechána v původním stavu, průběh stavby byl podřízen zahradě. Je ponechána v původním stavu, průběh stavby byl podřízen zahradě. 


Solitérní dvojdům se nachází v rozvolněné zástavbě rodinných a zahradních domků a řadových garáží. Je na lichoběžníkovém pozemku situován podélně se severní hranou a Krokovou ulicí. Protáhlý půdorys objektu odstiňuje od rušné ulice jižní zahradu. Z pohledu z Krokovy ulice se dům ztrácí v zeleni, rostoucí podél komunikace. 
Navrhovaný dům je řešen jako zděný, nepodsklepený, dvoupodlažní, protáhlý, obdélníkový objekt se zkosenou „špičkou“ a plochou střechou. Délka celého objektu je 25,7m, šířka 6,25 a výška římsy je v nejvyšším bodě nad terénem 7,35m. Nad římsu pak vystupují dva komíny o 1,0 resp. 1,5m a kopulový světlík v severozápadním rohu dispozice.
Typologicky podélná dvoutraktová dispozice řeší odstínění obytných částí od rušné komunikace. V severním traktu jsou umístěny obslužné prostory (sklady, koupelny schodiště a chodby), v jižním všechny pobytové místnosti. Objekt je příčně rozdělen na dvě bytové jednotky, se společným průchozím vstupním prostorem.web Bydlení iDNES / publikování realizace "Rodinný dům Karlovy Vary", autorka recenze "Dům pro čtyři generace" Alena Řezníčková k přečtení zde

archiweb
stavbaWEB