Palliardiho pramen
2004  studie, projekt
adresa: Jižní část lázeňského území Františkovy Lázně
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček

Záměrem klienta je, v rámci úprav parků jižní části lázeňského území, postavit nový objekt – altán – vymezení pitného Palliardiho pramene. Historie, tradice a typologie těchto objektů je poměrně fixní. Dvě limimitní varianty soudobého přístupu jsou buď nově interpretovat tradici, nebo k ní být kontrastní. Zajímavostí pitného místa Palliardiho pramene je, že bylo již nově interpretováno: v sedmdesátých letech - době ulepeného Českého socialismu, bronzovou skulpturou, kterou jsme v atelieru nazvali Pan Vajíčko - "zeď na kladení věnců". 
ARCHITEKTURA:Navrhovaný objekt se snaží o novou současnou interpretaci tradičního lázeňského objektu - sloupoví, kladí, střecha - altán, kolonáda - tradice a její abstraování do jednoduché kubické formy. Intaktní, nekontrastní přístup k pochopení historie místa. Jako tradice místa je v tomto smyslu samozřejmě chápáno i poměrně absurdní současné řešení pramene, z doby socialismu. I toto je v návrhu reinterpretováno (mimo jiné: součástí zadání bylo zachovat oddělující funkci objektu od pozemku úpravny -zeď).
Celý objekt Palliardiho pramene je proveden z litého broušeného betonu (resp železobetonu). Kvalita vyznění architektury objektu není ovlivněna ničím jiným, než kvalitou provedení a kvalitou materiálu betonového objektu. V tomto smyslu je možno považovat celý navrhovaný betonový objekt za „sochu“. Objekt je možno si představit jako výrobek vyřezaný z jednoho kusu stejnorodého materiálu, bez detailu - velký důraz na výběr kameniva, kvalitu provedení, odvzorkování včetně broušení, leštění a impregnace.
MATERIÁL: Beton bude z šedého cementu s hydrofobizační přísadou, probarvovaný pigmentovou barvou. Kamenivo bude drcený štěrk + oblázky v poměru 1:1 . Beton bude odléván do hladkého deskového bednění. Povrch betonu bude v celé ploše obroušen (i zadní část zdi). Vrstvu ubroušení v projektu předpokládáme 1,5 cm. Tak aby došlo k ubroušení vrchní části kameniva. Povrchová úprava betonu v celé ploše objektu, vyjma střechy: napouštěcí penetrační impregnace určená k ošetřování porézního kamene (ne běžný hydrofobizační nátěr na beton). Z řešení vyplývá, že důraz bude kladen na souvislost plochy náročnost na dodavatele betonu. 


KONSTRUKCE:Principielně se jedná o železobetonovou stěnu tl.350mm propojenou a spolupůsobící s železobetonovou deskou tl.350mm- podlahou podobným způsobem jako opěrná stěna se zátěžnou lavicí. Stěna a deska tvoří L profil 4m/4m, v severozápadní části se deska podlahy rozšiřuje (viz dokumentace) - pod deskou 35cm hutněného štěrku. Celý objekt bude založen na mikropilotách - namahaných na tlak i tah. Přítřešek nad picím místem je železobetonová deska proměnné tloušťky, provázaná se zdí na jedné straně a podepřená dvěma žel/bet sloupy 350/350mm na druhé straně. Železobeton není dělen na dilatační celky - důraz je obecně kladen na minimalizaci jakýchkoliv detailů.