2002 studie
adresa: Dobříš, Větrník
autoři: my architekti, michal kuzemenský, david macháček, 
spolupráce: Lucie Faturíková, Adam Weczerek

Návrh obytné zóny na okraji města, s vizuálním kontaktem s historickým centrem. Území je rozděleno na tři části. Části mají různou hustotu zastavění, výšku objektů, cenu bydlení. A- obytné domy s byty bez vlastních zahrad, různé velikostní standardy bytů ., 5 podlaží. B – řadové rodinné domy 1+ ½ podlaží, se zahradami 200 -300m2,
Návrh obytné zóny na okraji města, s vizuálním kontaktem s historickým centrem. Území je rozděleno na tři části. Části mají různou hustotu zastavění, výšku objektů, cenu bydlení. A- obytné domy s byty bez vlastních zahrad, různé velikostní standardy bytů ., 5 podlaží. B – řadové rodinné domy 1+ ½ podlaží, se zahradami 200 -300m2, zastavěná plocha objektu 90 -120m2 . C- Soliterní rodinné vily, 2 podlaží. se zahradami 800 - 1000m2, zastavěná plocha objektu 150m2. Struktura urbanismu reaguje na výškové uspořádání území, osluněnost, světové strany. Pohledy na město a od města.